התוועדות יהלומנים בר״ח כסלו

התוועדות ר״ח מסורת אצל היהלומנים. בכל ר״ח ישנה הארה רוחנית ואיפיון של אותו החודש. המילה חודש היא מלשון התחדשות התחדשות של היהודי שחי ומתעלה בציר הזמן שהוא נע בתוכו. ובסופו של החודש התגלות הארה של חג החנוכה.ונזכה לאורו של משיח.

שתף לחברים

שתף