פעילות בית חב״ד סיום הרמב״ם

בין סיום שבוע העסקים בבורסת היהלומים, לבין תחילת שבוע העסקים החדש בית חב״ד בורסת היהלומים ממלא אחר הוראותיו של הרבי. 
הן במבצעים הרלוונטיים ״מבצעים תמידיים״ אותם הגדיר הרבי ובחר דווקא במצוות אלו כגון: הנחת תפילין כהשפעה על היחיד ועל כלל ישראל וכפעילות עיקרית לכל מהלך השנה. 
וכן סיום לימוד הרמב״ם היומי על פי תקנת הרבי מליובאוויטש עליה הכריז בשנת תשד״מ (1984). ״ומלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים״.

שתף לחברים

שתף