הבחירה האמיתית

הרב עומר הלוי שליח חב״ד בקומפלקס מרכז היהלומים הישראלי יצא לרחובה של עיר(הקניון) להניח תפילין ליהודים ולבטא ולהדגיש את הבחירה האמיתית והאחדות ״ויאמינו בה׳ ובמשה עבדו״ ״...אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו״...    ׳כי כל יהודי הוא יהלום׳

שתף לחברים

שתף