כינוס השלוחים העולמי תשע״ו

שליח הרבי מליובאוויטש מה״מ הרב עומר הלוי נסע לכינוס השלוחים בחצר הרבי וייצג את כלל חברי הבורסה העוסקים בענף היהלומים .
וחזר עם שפע ברכות לקראת שנת הכספים הבעל״ט

שתף לחברים

שתף